Wizyta Duszpasterska 2023/2024

Wizyta kolędowa rozpocznie się po Nowym roku. Przypominam, ze istota kolędy jest przyjęcie Bożego bł.. W czasie kolędy będą zbierane ofiary na kościół i kolędę.

Plan kolędy: 02.01od lasu Piła do Straży i 03.01 Piła od straży do końca, 04.01.  Wykno od lasu , 05.01 od Wykna Kol. Tomawa, 08.01 Bilska Wola, 09.01 Kol. Bilska Wola I część od Dorotwa,  10.01 Kol. Bilska Wola Parcele, Salkowszczyzna, Mikołajów, 11.01 Karolinów, 12.01 Klementynów, Piotrów, Dortów, Adelinów, 13.01 Kol. Bilska wola II część od Mikołajowa, 15.01 Lubień, 16.01 Lubień, 17.01 Lubień, 18.01 dla tych co nie mogli być w czasie wizyty kolędowej.