Wypominki 2018/2019

Wypominki roczne godz. 8.30

Miłosierdziu Bożemu polecajmy zmarłych papieży, biskupów, księży proboszczów naszej parafii, dobroczyńców, poległych w obronie naszej Ojczyzny, zmarłych z naszych rodzin: Annę, Józefa, Jana Borys, Henryka Cejnuk, Henryka Jeża, Lucynę i Jana Gosławskich, Leona, Jana Misztela, Rafała Herman, Mirosława Misztela, Martę Nueman, Jana, Krzysztofa Paszkę, Weronikę, Józefa Preś, zm. z rodziny Paszków, Omiecińskich, Presiów, Marianna Bieleckiego, Zenobię, Antoniego Rembelińskich, Zofię Pełka, Władysława, Helenę, Zdzisława, Wiesława Grzywaczów, Stanisława Lenarczyka, Józefa Banaszczków, Franciszkę, Wincentego, Teofila Krasoniów, Damiana Zyberta, Krzysztofa Pomykałę, Stefanię, Stanisława, Wiesława Cejnuk, Józefę, Andrzeja Kolasińskich, Anieli, Stanisława Rozpędkowskich, Czesława Nowicz, Helenę Krasoń, Eugeniusza, Stanisława Banaszczyk, Tadeusza Liziakowskiego, Irenę, Bożenę Kumidaj, Kazimierę, Henryka Zdulskich, Genowefę, Józefa, Stanisława, Weronikę Pabich, Adama, Felicję, Leokadię Bagnowskich, Tadeusza Dziewierskiego, Leontynę, Barbarę, Tadeusza, Stanisława Pabich, Bolesława Nowakowskiego, Helenę Pilichowską, Bogdana Baniaka, Łucję, Stanisława, Jana Kowalskich, Krzysztofa, Alinę Purgałów, Genewefę, Stanisława Krupów, Teresę, Władysława Wędrowskich, Felicję, Bolesława Sosnowskich, Antoniego, Mariannę, Stefana Jędrzejewskich, Katarzynę, Wawrzyńca Krasoń, Leokadię, Franciszka Pabich, Mariannę Bronisława Rybak, Józefę, Bolesława Pilichowskich, Wiesława, Zygmunta Dudek, Wanda, Rafał Tomczyńscy, Stanisławę, Eustachiusza Płochockich, Wiesława, Ryszarda Kowalskich, Mariannę, Remigiusza Niedźwieckich, Józefa, Genowefę Blionka, Antoniego Karbowiak, zm. z rodziny Karbowiaków, Wacława, Wacławę Lasek zm. z rodziny Lasków Józefa, Henryka, Marka Krasoń, Józef Urycki, Janinę, Jacka Doromoniec, Romana Sobańskiego, Jana, Emilię Krasoniów, Jana Stefanię Leców, Janinę, Konstantego Koszlagów, Mariannę, Bolesława Dawidowicz, Mariana Krasonia, Władysławę, Stanisława Pabich, Bronisławę, Mieczysława Ciapała,  Jana Dzitkowskiego, Sabinę, Stanisława Gronowskich, Stefanię Nowak, Marka Krawczyka, Józefę, Stanisława Krawczyk, Stanisławę, Henryka Zawadę, Józefa Jasińskiego, zm. z rodziny Cichoszów, zm. z r. Kardelów, Mariannę, Józefa Osuchów, Janinę, Mieczysława, Tadeusza Żak, Krystynę, Sławomira Pabichów, Leona Chmielewskiego, Antoninę, Józefa Krasoń, Bogdana Stępnia, Elżbietę Grzankowską, Stanisława, Mariannę, Krystynę Grzankowskich, Leoakdię, Stefana, Wiesława, Leśniewskich,  Mariana Święconkę , Henrykę Konicką, Jana. Jerzego Łosiewiczów, Kazimierę, Henryka Dzitkowskich, Edwarda Krasoń, Izabelę Gawłowską, Janinę, Stanisławę, Bronisława, Jerzego Misztelów, Mirosławę, Jacka Krawczyków, Cypriana Pabich, Tadeusza Ośmiałowskiego, Józefa, Bronisławę Kucharskich, Stanisława Kulawiak, Janinę, Kazimierza Kulawiak, Jana Sobańskiego, Władysławę, Julianna Sobańskich, Annę, Józefa Pabichów,  Anielę, Stanisława, Grażynę, Jerzego Gronowskich, Tadeusza Krawczyka, Kazimierę, Czesława Kozub, Kazimierę, Zygmunta, Józefa Rozpędkowskich, Stanisława, Mariannę Wędzonków, Józefa, Mariannę Woźniaków, Magdalenę Marchewka, Józefa, Wacława Gandziarowskich, Władysława Sobińskiego, Leokadię, Stanisława Osuch, Ewę, Wojciecha Warych, Jana Krzyżanowskiego, Jana, Bronisławę, Władysławę Osuch, Mariana Witaszewskiego, zm. z rodziny Wiarszewskich i Ośmiałowskich, Mariannę, Wawrzyńca Chmielewskich, Jadwigę Natońską, Wiesława, Jerzego Famulskich, Leokadię, Jana, Grzegorza Jachimowskich, Edwarda, Cecylię Brendów, Stanisławę, Stanisława Kołków, Krystynę, Eugeniusza Gliszczyńskich, Mieczysława Pomykałę, Stanisławę, Tadeusza Chamerskich, Władysława, Szczepana Stachowicz, Mariana Lato, Celinę, Bronisławę, Bolesława Malechów,  Helenę, Lucjana Pabich, Mariannę, Władysława Kotyniów, Stanisławę, Franciszka Pabichów, Stanisława, Jerzego Chmielewskich, Mariana , Lucję Purgał,  Władysława Jarosińskiego, Stanisławę, Stanisława Krupów, Mariannę, Józefa Pabichów, Stefanię, Bronisława Woźniaków,

Półroczne godz. 8.30

Anastazję, Andrzeja Bielcekich, Józefę, Jana Purgałów, Ignacego Sobańskiego, Józefę, Władysława Masłowskich,  Kazimierza Wienczyka, Stanisławę, Michała Kozubów, Kazimierę, Stanisława Dzitkowskich, Pelagię, Piotra Szymczyków, Zofię. Henryka Krasoń, Annę, Zygmunta Kielanowskich, Stanisławę, Adama, Janinę Misztelów, Franciszkę, Stanisława Pabich, Józefa, Michal;inę Gronowskich, Michała, Mirka, Jerzego, Tadeusza Cieżkowskich, zm. z rodziny Królikowskich, Staszewskich, Bronisława, Walentynę Kucharskich, Jerzego, Annę, Jana Włodarczyków, zm. z rodziny Kotyniów, Maciejków, Pabichów i Jarosińskich, Mariannę, Wacława Masłowskich, zm. z rodziny Bałusków i Masłowskich,

 

Wypominki roczne godz. 11.00

Miłosierdziu Bożemu polecajmy zmarłych papieży, biskupów, księży proboszczów naszej parafii, dobroczyńców, poległych w obronie naszej Ojczyzny, zmarłych z naszych rodzin:  ks. Anp. Antoniego Baraniaka, ks. Bp. Czesława Kaczmarka, Józefa, Janinę Szewczyk, Henrykę Skibińską, Janusza Sokalskiego, Mieczysława, Lucynę, Bogdana, Edwarda, Mieczysława Szewców, Władysława, Pawła Grzywaczów, Józefa, Zofię, Piotra, Stanisławę Kozub, Jana, Michalinę Gronowskich, Stanisława, Helenę, Stanisława, Wiesława Szymczyków, Mariana, Władysława, Jana, Stanisławę Kulawiak, Józefa, Marcjannę Stańczak, Zygmunta Kielanowskiego, Stefanię Nowak, Sabinę, Stanisława Gronowskich, Helenę, Bronisława Zdziarskich, Alojzego, Krzysztofa, Macieja Lesiaków, Stanisława Chamerskiego, Henryka Pabicha, Tadeusza Michalczyka, zm. z rodziny Michalczyków i Pabichów, Jadwigę, Józefa Filochów, Jana Kotynię, Janinę, Bronisława Pieczyńskich, Annę, Jana, Józefa Stefańskich, zm. z rodziny Pieczyńskich, Józefę, Lucjana Krawczyków, Leokadię Lenarcik, Cecylię, Romana Grzankowskich, Jana, Lucyny Rozpiątkowskich, Zdzisława Szymańskiego, Zofii Majchrzak, Władysława, Helenę Wiernickich, Anetę, Rafała Kisztelińskich, Krystynę, Henryka, Krzysztofa Filochów, Janinę, Konstantego, Tadeusza Koszlagów, Piotra Dzierżewskiego, Józefę, Jana Matuszczyków, Waleria Krasoń, Lucję, Edwarda Rusin, Mieczysława Łosiewicz, Annę Pabich, Krystynę Gronowską, Janusza Broszkowskiego, Kazimierza, Ryszarda Purgałów, Anielę, Władysława Dziembor, Marianna Zimnego, Leokadię, Mieczysława Gawłowskich, Marka Gawina, Mieczysława Skoczylas, Jana, Felicję, Wacławę Remiszów, Wacława, Marka Krasoni, Edwarda Masłowskiego, Franciszkę, Wincentego Krasoniów, Józefa, Krzysztofa Pomykała,  Annę  Jasińską, Leokadię, Stanisława, Władysława Wiatrowskich, Helenę, Stefana, Jana Sokalskich, Damiana Zyberta, Mariannę, Stanisława Zybert, Franciszka Kędziorowskiego,  Aleksandra, Jerzego Misztela, Genowefę, Stanisława Misztela,  Aurelisza Iżykowskiego, Łucję, Bronisława, Henryka Jeżykowskich , Zygmunta Jakubczyka, Edmunda Sokalskiego, Franciszka , Jana Purgał, Mariannę, Bronisława, Dariusza Tomaszewskich ,Józefa Wiewióra, Apolonię Pielużek, Józefa Wronę, Mariusza Danielika, Stanisława, Antoninę, Ireneusza Kozubów, Janusza Zielińskiego, Bronisławę, Stanisława Wiernickich, Janinę, Mariannę, Józefa, Jana, Wacława, Andrzeja Gębarowskich, Rozalię, Kazimierza, Bogusława Kołtników, Edwarda Żak, Leona, Mariannę Przybył, Wojciecha Goździka, Henrykę, Józefa Kielanowskich, Jana, Władysławę Kumanowiczów, Mariusza Dulas, Monikę Kraska, Małgorzatę Sala,  Leona Lenarczyka, Henryka, Janusza Wesołowskich, Eugeniusza Krasonia, Zbigniewa, Jakuba Gronowskich, Marka Pabicha, Genowefę, Stanisława Misztela, Stanisława, Stanisławę, Aleksandra Mielczarek, Katarzynę, Ignacego, Edwarda Purgałów, Zofię, Władysława, Henryka Karbowiaków, Genowefę, Władysława Jeżów, Wacława, Lucynę Wawrowskich, Władysławę, Adama Gandziarowskich, Edwarda Zdziarskiego, Zuzannę, Stefana Stępień, Stanisława Chmielewskiego, Józefa, Waldemara Brylskich, Piotra Dzierżewskiego, Józefa, Mariana Stępniów, Jana. Leokadię Nowak, Teodozję, Lucjana Filocha, Stanisława Krawczyk, Jana Pajączkowskiego, Halinę, Wiolettę Błaszczyk, Mariannę Kowalską, Zdzisława Gniewaszewskiego, Helenę, Władysława Kowalskich, Szczepana, Stanisławę Pabich, Henryka Pabich,

 

Półroczne godz. 11.00

Marianna Bałazińskiego, Jana, Janinę Żak, Witolda, Józefa Purgał, Jana, Helenę Lenarcik, Stanisława Korcz, Zdzisława Jeża, Antoniego Szczypińskiego, Anielę, Antoniego, Ryszarda Skoczylasów, Zygmunta, Jana, Wojciecha, Franciszka, Stanisławę Goździk, Antoniego, Mariannę Gędziarowskich, Jana, Józefę Purgałów, Zofię, Stanisława, Leona Zawłockich, Katarzynę, Józefa Gandziarowskich, Władysława, Janinę, Mariana, Elżbietę Dudkiewicz,  Tomasza Wędzonkę, Weronikę, Andrzeja Lenarczyków, Annę, Stanisława, Janinę, Jana Rabiów,  Edwarda Porzyckiego, Józefę, Wacława Krasoni, Kazimierę, Bolesława Wesołowskich, Ludwika, Stanisława, Tadeusza, Kazimierę Dudkiewicz, Józefa, Mariannę, Mariana, Martę Wawrowskich, Pelagię, Romana, Witolda Lizakowskich, Bronisława, Eleonorę, Gębarowskich,

 

Oktawalne 2018

Franciszkę, Wincentego, Teofila Krasoniów, Damiana Zyberta, Władysławę, Helenę, Stanisławę, Andrzeja Staszewskich, Wacława, Mariannę, Józefa, Zofię, Stanisława, Grzegorza Banaszczyków, Stanisława, Rozalię, Józefa, Michała Kotyniów, Marka, Józefę Henryka Krasoniów, Władysława, Helenę, Władysława, Zdzisława, Wiesława, Pawła, Katarzynę, Józefa Grzywaczów, Stanisława, Jana, Stanisławę, Władysława, Martę, Jasię, Henia Lenarczyków,  Stefanię, Stanisława, Wiesława Cejnuk, Józefę, Andrzeja Kolasińskich, Anieli, Stanisława Rozpędkowskich, Czesława Nowicz, Mieczysława, Lucynę, Bogdana, Edwarda, Mieczysława Szewców, Władysława, Pawła Grzywaczów, Józefa, Zofię, Piotra, Stanisławę Kozub, Jana, Michalinę Gronowskich, Stanisława, Helenę, Stanisława, Wiesława Szymczyków, Mariana, Władysława, Jana, Stanisławę Kulawiak, Józefa, Marcjannę Stańczak, Władysława, Helenę, Zdzisława Grzywaczów, Marianna, Feliksę Kozubów, Warzyńca, Helenę Barczyk, Józefa, Józefę Piejek, zm. z rodziny Grzywaczów, Kozubów, Gronowskich, Szymczyków, Goździków, Kulawiaków, Stańczaków, Sokalskich Zygmunta Kielanowskiego, Feliksę, Józefa Sokalskich, Helenę, Bronisława Kielanowskich, Witolda, Józefa Purgał, Stefanię Nowak, Sabinę, Stanisława Gronowskich, Helenę, Bronisława Zdziarskich, Zofię, Antoninę, Józefa Pełków, Zenobię, Mariannę, Antoniego, Józefa Rębelińskich, Weronikę, Jana Zielińskich, Janinę, Bronisława Wiończyk, Anastazję Zygmunta Kozłowskich, Mariannę Kulińską, Tadeusza Liziakowskiego, Stanisławę, Stanisałwa, Jana, Annę Krupów, Jana, Zbigniewa, Bogdana Szymańskich, ks, Józefa Grocholskiego, Józefa, Irenę, Bożenę, Władysława, Zenobię Kumidajów, Józefa, Annę, Stanisława, Katarzynę, edwarda, Józefa, Irenę, Stefana, Ewę Sala, Stanisława, Genowefę Krasoń, Kazimierę, Henryka, Feliksę, Jana Zdulskich, Mariannę, Antoniego Krasoń Tadeusza, Czesławę Dziewierskiego, Józefa, Genowefe, Stanisława, Stanisławę, Weronikę Pabich, Felicję, Leokadię, Adama Bagnowskich, Stefana Gębarowskiego, Annę, Józefa, Jana Borys,   Henryka, Stefanię, Stanisława, Wiesława, Andrzeja, Barbarę i Józefa Cejnuk, Franciszka, Michała, Wincentego Matyjaszewskich, Zofię Osuch, Jolantę, Andrzeja, Zakrzewskich, Władysławę, Stanisława Miazagowicz,  Piotra, Józefę Cecotka, Adama Pałubskiego, za księży, którzy pracowali w naszej parafii, za poległych na wojnie, , Janinę, Bronisława Pieczyńskich, Annę, Zenona, Jadwigę, Bolesława, Helenę, Jana, Krystynę, Czesława Pieczyńskich, Annę, Jana, Józefa Stefańskich, Lucjana Milczarka, Władysława Baryłę, Rozalię, Michała Bżeziańskich, Zofię Cejnuk, Zofię, Stanisława Sokalskich, Mariannę, Konstantego, Franciszka Pabich, Józefę, Lucjana Krawczyków, Leokadię Lenarcik, zm. z rodziny Purgałów, Lenarcików, Kotyniów i Krawczyków, Zofię, Bolesława, Helenę Pilichowskich, Bogdana Baniaka, Jana Święconkę, ks. Józefa Grocholskiego, Elżbietę Grzyb, Łucję, Stanisława, Jana Kowalskich zm. z rodziny Wójcików, Kowalskich, Genowefę, Stanisława Krupów, Stanisławę, Wiktora Szymczyków, Felicję, Zofię, Bolesława, Józefa, Stanisława, Józefa Sosnowskich, Franciszka, Michała Kilanowskich, Janinę, Katarzynę, Stanisława Pabichów, Janinę, Konstantego, Tadeusza, Franciszkę, Jakuba Władysława Koszlagów, Rozalię, Józefa Norberciaków, Kazimierę, Józefa Pożyckich, Helenę, Mariana Masłowskich, Antoniego, Mariannę, Stefana Jędrzejewskich, Katarzynę, Wawrzyńca Krasoń, Leokadię, Franciszka Pabich, Mariannę Bronisława Rybak, Józefę, Bolesława Pilichowskich, Wiesława, Zygmunta Dudek, Wanda, Rafał Tomczyńscy, Stanisławę, Eustachiusza Płochockich, Wiesława, Ryszarda Kowalskich, Mariannę, Remigiusza Niedźwieckich, Zdzisława Jeża, Antoniego Szczypińskiego, Genowefę, Józefa, Barbarę, Cecylię, Mieczysława Blionków, Marzenę Grycaj, Stanisława, Lucynę Pabich, Mariannę Otyinską, za kapłanów którzy pracowali w naszej parafii, za dusze w czyśćcu cierpiące, Jerzego Misztela, Aleksandra, Salomei Stanisławskich, Jana, Józefę Masłowskich, Józefę Krasoń, Henryka, Józefę, Marka, Walerię Krasoń, Józefa Uryckiego, Wacława, Mariannę, Zofię, Józefa Banaszczyk, ks. Józefa Grocholskiego, Jana, Aleksandra, Grzegorza, Jacka, Franciszka Goździk, zm. z rodziny Krasoniów, Banaszczyków, Goździków, Adama, Helenę, Stanisława, Irenę, Jana, Emilię Krasoniów, Jana, Stefanię, Andrzeja, Janusza Pawła, Halinę Leców, Józefa, Mariannę Nowakowskich,  Antoninę, Józefa Krasoniów, Stanisława, Wandę, Wojciecha Barczyków, Mariannę Kowalską, za dusze w czyśćcu cierpiące, za księży, którzy pracowali w naszej parafii, Józefa, Janinę, Jana, Henrykę, Antoniego, Mariannę, Stanisławę, Felicję Szewczyków, Jana, Marcjannę, Franciszka Lenarcików, ks. Wojciecha Natkańskiego, Jana, Henrykę Skibińskich, Joannę Wienczyk, Mirosława Pietrusa. Stanisławę, Antoniego Piechockich, Leokadię, Franciszka, Marianna Wienczyków, Mariannę, Jana Czajkowskich, Janinę, Tadeusza, Konstatntego, Władysława Koszlagów, Rozalię, Józefa Norberciaków, Kazimierę, Józefa Porzyckich, Franciszkę, Michała Kilanowskich, , Mariannę, Bolesława, Jana, Katrzynę Dawidowczów, Mariannę, Franciszka Kołków, Zofię, Czesława Krasoń, dziadków Antosików i Krasoni, Zdzisławę i Marianna Sadzińskich, Stanisława Miziołka, za pomordowanych w obozach, , za dusze w czyśćcu cierpiące, Józefa Olejnika, Anielę, Władysława Dziembor, Marianna Zimnego, Mariana, Genowefę Brylskich, Stanisława, Krzysztofa Kosińskiego, Leokadię, Mieczysława, Tadeusza, Władysławę, Zdzisława, Izabelę, Franciszkę, Józefa Gawłowskich, Józefę, Józefa, Jana, Stefana Jarosińskich, Marka Gawina, Genowefę, Mariana, Mieczysława Kozub, Mariannę, Leona, Mariusza, Dariusza Krasoniów, Juliannę, Zygmunta Pabich, Józefę, Jana Krupa, Jerzego Sokalskiego, Mieczysława, Mieczysława, Anielę, Antoniego, Ryszarda Skoczylasów, Józefę, Mariana, Czesława, Bogdana Stępniów, Józefę, Marianna, Czesława, Bogdana Stępniów, Jana, Felicję, Wacławę, Józefa, Antoninę, Pelagię, Stanisławę Remiszów zm. z rodziny Remiszów, Wacława, Marka, Jana, Katarzynę Krasoniów, Edwarda, Warzyńca, Michalinę, Teresę Masłowskich zm. z rodziny Masłowskich, Kazimierę, Stanisława Dzitkowskich, Janinę Majewską, Marię, Reginę, Wacława Rusin, zm. z rodziny Cichoszów i Kardeli, Antoniego, Zofię, Mariana, Bolesława, Jana, Kazimierza, Eugenia Cichosz, Andrzeja, Piotra, Annę, Józefa Jasińskich, Iwonę, Franciszka, Jana Kardy, zm. z rodziny Stefańskich,  Mariannę, Józefa, Marcinka, Leona Osuch, Janinę, Mieczysława, Tadeusza Żak, Annę Duk, Franciszkę, Wincentego Krasoniów, Józefa, Krzysztofa Pomykała,  Józefa, Waleriana Matuszczyk, Stanisława, Bolesława Pabich, Zofię i Jerzego Strzeleckich, Kazimierę, Jana Wiernickich, Genowefę, Ryszarda Kaczorowskich, Sławomira, Krystynę Pabich, Jerzego Nowakowskiego, Jerzego, Izabelę Matuszczyk, Leona Chmielewskiego, Antoninę, Józefa Krasoń, , Edmunda Sokalskiego, Karola, Kazimierza Skoczylas, dziadków, Sokalskich, Purgałów, Zygmunta Jakubczyka, Stanisławę, Tadeusza Chamerskich, Janusza Sokalskiego, Gosię Sala, Józefę, Józefa, Zofię, Mariannę Misztelów, Jana, Piotra, Wałdysławę, Stanisława Nowakowskich, Janinę Pietrzyk, Władysławę, Władysława Kozaków, Mariannę Szewczyk, Leokadię Jagucką, Ks. Grocholskiego, ks, Knasia, Elżbietę Grzankowską, Stanisława, Mariannę, Krystynę Grzankowskich,  Józefa, Mariannę Jędrzejewskich, Mariana, Irenę Komorowskich, Janinę, Bolesława, Grzegorza, Annę, Jóefę Gronowskich, Zofię, Stanisława Zawłockich, Mariannę, Grzegorza, Aleksego, Helenę, Stefana, Jerzego, Jana Sokalskich, Janinę, Władysławę, Jana Kielanowskich, Weronikę, Feliksa Wojewódzkich, Weronikę Kędziora, Franciszka, Mariannę, Antoniego Gandziarowskich, Jana, Józefę Purgałów, Bronisławę Błaszczyk, Aleksandra, Jerzego Misztela, Genowefę, Stanisława Misztela, Michalina, Józef Gronowscy, Jana, Zofię, Jerzego Łosiewicz, Michała, Stanisławę, Edwarda, Lucynę, Katarzynę Kozub, Ewę, Wacława Budzisz, Wiktorię Krawczyk, Krystynę, Witolda Ozga, Henrykę Konicką, Helenę, Danutę, Teodora, Władysława, Józefę Kozub, Petronelę Stępień, Jadwigę, Wacława, Jacka Siewierów, zm. z rodziny Jeżykowskich, Zygmunta Jakubczyka, Edmunda Sokalskiego, Franciszka , Jana Purgał, Apolonię Pielużek, Józefa Wronę, Mariusza Danielika, Stanisława, Antoninę, Ireneusza Kozubów, Izabelę Gawłowską, Zofię, Wojciecha, Tadeusza Krzeszewskich, Wiktorię, Stefana Kielanowskich, Antoninę, Andrzeja Krasoń, Janinę, Stanisławę, Antoninę, Walerię, Rozalię, Stanisława, Leokadię, Zofię, Mirosławę, Bronisława, zdzisława, Jerzego, Jacka, Zdzisława zm. z rodziny Krawczykówm Misztelów i Jeżów, Bronisławę, Stanisława Wiernickich, Felicję, Wacława, Jana Remisz, Jacka, Eugeniusza Baryła, Mirosława Balasińskiego, Cypriana, Franciszka Pabich, Stanisławę, Adama Misztelów, Bogusławę Szymańską, Tadeusza Ośmiałowskiego, Józefa, Bronisławę Kucharskich, Wacława, Kazimierę Ośmiałowskich, Bronisława, Walentynę Kucharskich, Janinę Tymowską, Stanisława Kulawiak, Janinę, Kazimierza Kulawiak, Jana Sobańskiego, Władysławę, Julianna Sobańskich, Annę, Józefa Pabichów,  Juliana Sobańskiego, Henryka, Zdzisława, Stanisława Pabichów, Janinę Kubała, za zm. księży pracujących w parafii i dusze w czyśćcu cierpiące, Anielę, Stanisława, Grażynę, Jerzego Gronowskich, Zbigniewa, Jakuba, Krystynę Gronowskich, Annę Pabich, Józefę, Jana Oleksiewczów, Kazimierę, Mariana Stawickich, Urszulę, Henryka Rogackich, Feliksę, Michała Matyjaszewskich, Cypriana Pabicha, Helenę Krasoń, Eugeniusza, Stanisława Banaszczyków, Annę, Leona, Juliana, Janusza Kowalskich, Zdzisława, Władysława, Leona, Martę, Władysława Lenarczyków, Edwarda Żak, Leona, Mariannę Przybył, Józefę, Wojciecha, Krystynę, Stanisława Milczarków, Janinę, Stanisława, Eugeniusza Błaszczyków, zm. z rodziny Błaszczyków,  Henyrkę, Józefa, Monikę, Adama, Jana, Leona i Irenę Kielanowskich, Stanisławę, Wawrzyńca, Jana Bronisława Gabrych, Wacława, Marka Krasoń, Janinę Piotra Zdziechów, Zofię, Stefana, Mirosława, Ewę Bartkowiak, Stanisławę, Leszka Barczyk, Józefę, Julię, Władysława Sosnowskich, Bolesławę, Jana, Zenona Krasoń, Kazimierę, Leona, Grażynę Pabich, Janinę i Piotra Rzepów, Annę, Mariana Purgał, Teresę, Józefa Pabich, Lucjana. Leokadię, Stanisława Ciapała, Teresę, Józefa Goska, Janinę, Józefa Świerk, Bogumiła, Grzegorz Goska, Eugeniusza Radomskiego, Kazimierza, Lucjana, Józefę, Henryka Gosków, Kazimierę, Lucjana, Wojciecha, Włodzimierza Krasoń, Władysławę, Jana, Józefa, Stanisławę, Franciszkę, Stanisława Kumanowiczów, Józefę Chycką, Kazimierę, Czesława, Florentynę, Stefana Kozub, Kazimierę, Zygmunta, Józefa Rozpędkowskich, Mariusza Dulas, Monikę Kraska, Władysława, Janinę, Mariana, Elżbietę Dudkiewicz,  Tomasza Wędzonkę, Irenę, Piotra Wędzonków, Stanisława, Mariannę Wędzonków, Józefa, Mariannę Woźniaków, Magdalenę Marchewka, Izabelę Gawłowską, Franciszka, Stanisławę Pabichów, Feliksa, Wawrzyńca Kowalczyków, Władysława, Stanisława, Stefanię Sobińskiego, Leokadię, Stanisława Osuch, Marka Szymanek, Józefa Bełdowskiego, Stanisławę, Stefania Misztela, Kazimierę Stefańską, Józefę Gajzler, Grażynę Maciołek, Józefę, Kazimierę, Helenę, Władysława Skrobków, Zdzisława Adamusa,  Weronikę, Andrzeja Lenarczyków, Annę, Stanisława, Janinę, Jana Rabiów, Małgorzatę Sala, Genowefę, Aleksego Mamińskich, Henryka Jóźwiak, Mariana Bojakowskiego, Stefana Leśniewskiego, Marię Kułagę, zm. z rodziny Mamińskich, Józ1)iaków i za dusze w czyśćcu cierpiące, Leona, Zdzisława, Władysława, Adama, Jana, Stanisławę, Lenarczyków, Ignacego, Józefę, Kazimierza, Edwarda, Jana Wiernickich, Helenę Kacprzyk, zm. z rodziny Lenarczyków i Wiernickich, Jana, Bronisławę, Władysławę Osuch, Władysławę, Bronisławę, Jana, Władysława Osuch,  Władysławę, Bronisławę, Jana, Władysława, Petronelę, Stanisława Osuch,   Antoninę, Stanisława Kiełbasów, Tadeusza Krasoń, Mariana, Jana, Józefa, Mariannę Witaszewskich, Józefę, Józefa, Czesława, Eugeniusza, Krystynę Ośmiałowskich, Wawrzyńca, Mariannę, Szymona Chmielewskich, Józefa, Kazimierza Gębarowskich,  Zofię Biazik, Bolesława Nowakowskiego, Jadwigę Natońską, Katarzynę, Józefa Gandziarowskich, Zofię, Józefa Meszczyk, Edwarda, Cecylię Brendów, Stanisławę, Stanisława Kołków, Antoninę, Edwarda Wiernickich, Jana, Władysławę Kielanowskich, Jana Sokalskiego, Rozalię, Józefa Wadowskich,  Kazimierę, Józefa, Edwarda, Jerzego Porzyckich, Anielę, Antoniego, Ryszarda, Mieczysława Skoczylasów, Rozalię, Józefa Norberciaków, Anielę, Piotra Rozpiątkowskich, Stanisławę, Piotra Kozubów,  Henryka, Janusza, Kazimiery Bolesława, Józefę, Bartłomieja Wesołowskich, Józefę, Wacława, Eugeniusza Krasoni, Zbigniewa, Jakuba Gronowskich, Marka, Teresę, Józefa Pabichów, Grażynę Majer, Michała, Mirka, Tadeusza, Jerzego, Mariannę, Jana Cieżkowskich, Józefę, Stanisława Purgał, , Ludwika, Stanisława, Tadeusza, Kazimierę Dudkiewicz, Mariannę, Janinę, Bolesławę, Krystynę, Eugeniusza Gliszczyńskich, Mariannę, Augustyna, Mieczysława Pomykałę, Józefa Masłowskiego, Kazimierza Kwaśniewskiego, Janinę Bednarek, Mateusza Rostkowskiego,  Janinę, Marianna, Zofię, Lewandowskich, Marię, Stanisława Szwalskich, Tadeusza, Anielę, Józefa, Helenę, Celinę Królikowskich, Helenę, Bronisława, Józefa Staszewskich, Jana, Józefę Rabiów, za dusze w czyśćcu cierpiące Bronisława, Walentynę Kucharskich, Marcin Staszewski, Tadeusza, Leokadię, Marię, Władysława, Władysławę, Rozalię, Józefę, Apolonię, Antoniego Jaguckich, Stefana, Stanisławę, Józefa, Józefę, Janinę, Władysławę, Misztelów, Alinę, Marianna, Grzegorza Antosików, ks. Józefa Grocholskiego, Alicję, Iwonę, Krzysztofa, Cezarego, Barbarę, Józefa Dróżdż, Stanisława, Stanisławę, Aleksandra , Józefę, Juliana Mielczarek, , Antoninę , Wawrzyńca Gronowskich, Szczepana, Mariannę, Józefa Stefańskich, Genowefę, Aleksego Mamińskich, Katarzynę, Ignacego, Edwarda Purgałów, Zofię, Władysława, Henryka , Krystynę, Karbowiaków, Aleksandra, Stanisławę, Pawła Pabich, Józefa, Stanisław Wroniszewscy, Teresę, Bronislawa Filńskich, Weronikę, Wacława Świderskich, Antoniego Zdrojewskiego, Henrykę Rzepnikowską, Genowefę, Władysława Jeżów, Wacława, Lucynę Wawrowskich, , Józefa, Mariannę, Mariana, Martę Franciszka Wawrowskich, , Pelagię, Romana, Witolda Lizakowskich, Władysławę, Stanisława Chamerskich, Zuzannę, Jana Fidala, Elżbietę, Jana Żarnowiec, Teresę Dudek, Władysławę, Waldemara, Adama Gandziarowskich, Helenę, Bronisława, Edwrda Zdziarskich, Juliannę, Stanisława Krasoń, Mariannę, Stanisławę, Józefa Gębarowskich, Helenę, Józefa, Idziego, Sławomira, Mariannę, Joannę, Stanisława Chmielewskich, Mariana , Lucję Purgał, Jana. Leokadię Nowak, Mariana, Aleksandrę, Michała, Stanisława, Wiesławę Masłowskich, Masłowskich i Skrobków, Bronisława Zub, Helenę, Andrzeja, Zdzisława, Jana, Antoninę, Floriana, Adama Kozera, Apolonię, Jana Kabzińskich, Marianę, Antoniego, Felicję, Stanisława, Ewę, Władysława Szewczyków, Leokadię, Piotra Sasik, zm. z rodziny Kozerów, Szewczyków i Kabzińskich, Mariannę, Wacława Masłowskich, zm. z rodziny Bałusków i Masłowskich, Bogusławę, Władysławę, Stanisława Danielik, Czesława Wiernickiego, Tadeusza Cichosza, Turlik  Juliannę, Janinę Franciszka Filocha, Józefa, Feliksę Nowakowskich, Jana, Mariannę Kowalskich, Apolonię, Franciszka, Wiesława, Halinę, Czerkawskich, zm. z rodziny Szalińskich o Kowalskich, Wandę, Stanisława, Wojciecha, Stanisławę, Leszka, Jana, Annę, Barczyk, Marię Kowalską, zm. z rodziny Barczyków, Łągwów, Milczarków, Henryka Pabich, Mirosława i Waldemara Majer, Mariannę Pabich, Józefa Kafar, Krystynę, Janusza, Adama, Józefa, Stanisława Janinę, Misztela, Halinę, Wiolettę Błaszczyk,  Mariannę, Ignacego,  Kazimierza, Henryka, Jana Barychów, Genowefę Żak,  zm. z rodziny Jachimowskich, i Siuda,