Wypominki 2021/2022

Godz. 8.30

Miłosierdziu Bożemu polecajmy zmarłych papieży, biskupów, księży proboszczów naszej parafii, dobroczyńców, poległych w obronie naszej Ojczyzny Krystynę, Henryka, Krzysztofa Filochów, Bronisławę Jeż, Helenę Wasiluk, Łucję, Stanisława, Jana, Danutę Kowalskich, Izydora Filipka, Mariannę, Mariana Witaszewskiego, zm. z rodziny Witaszewskich, Ośmiałowskich, Annę, Józefa, Jana Borys, Henryka Cejnuk, Stefanię, Stanisława, Wiesława Cejnuk, Józefa, Józefa Matyjaszewskich, zm. rodziny Matyjaszewskich, Annę, Henryka, Jerzego, Michała Wojtasik, Stanisława Grzybowskiego, Mariannę, Wawrzyńca Chmielewskich, Lilianę Kumanowicz, Marię, Reginę, Wacława Rusin, Janinę Majewską,  Janinę, Jacka Doromoniec, Weronikę, Andrzeja Lenarczyków, Bronisławę, Konstantego Krawczyków, Ludwikę, Stefanię Rębelińskich, Bolesława Osuch, Stefana, Tadeusza Krawczyk, Michalinę, Józefa Gronowskich, Leona Chmielewskiego, Antoninę, Józefa Krasoń, Stanisława, Mariannę Wędzonków, Józefa, Mariannę Woźniaków, Magdalenę Marchewka, Helenę Pilichowską, Bogdana Baniaka, Genowefę, Józefa, Stanisława, Weronikę Pabich, Adama, Felicję, Leokadię Bagnowskich, Tadeusza, Czesławę, Wacława Dziewierskich, Elżbietę Grzankowską, Mariana, Irenę Komorowskich, Stanisława, Mariannę, Krystynę Grzankowskich, Zofię, Bernadettę, Helenę, Lucjana Pabich, dziadków Kotyniów i Pabichów, Izabelę Gawłowską, Stanisława, Stanisławę, Aleksandra Mielczarków, Kazimierę, Władysława Dorosławskich, Stanisławę, Franciszka Pabich, Bogdana Stępnia, Kazimierę, Cypriana Pabich, Mariannę, Józefa Osuch, Janinę, Mieczysława, Tadeusza, Józefa Żak, Zbigniewa Pabich, Jana, Andrzeja, Władysławę Kumanowiczów, Bolesława Nowakowskiego, Jadwigę Natońską, Walerię, Antoniego Nowak, Stanisława, Janinę, Kazimierza Kulawiak, Józefa Krasoń, Mariannę, Bolesława Dawidowicz, Stefanię, Bronisława Woźniaków z rodzicami, Mariusza, Grzegorza Danielik, Władysławę, Bronisławę, Jana Osuch, Jana, Piotra Nowakowskich, Jana Bełdowskiego, Józefę, Józefa, Zofię Misztelów, Annę, Zygmunta Kielanowskich, Zofię, Henryka Krasoń, Józefę, Wacława Gandziarowskich, Stanisława Chmielewskiego, Antoniego, Mariannę, Stefana Jędrzejewskich, Leokadię, Franciszka Pabich, Mariannę, Bronisława Rybak,  Józefę Pilichowską, Mirosławę, Jacka, Mariana Krawczyków, Stanisławę, Janinę, Bronisława Misztelów, Leokadię, Mieczysława Gawłowskich, Marka Gawina, Franciszkę, Wincentego Krasonia, Damiana Zyberta, Krzysztofa Pomykałę, Janinę, Konstantego Koszlagów, Antoniego, Reginę, Stanisławę, Józefa Staniszewskich, Henrykę, Józefa Kielanowskich, Bożenę, Irenę Kumidaj, Kazimierę, Henryka Zdulskich, ks. Jana Zdulskiego, Henryka Jeża, Lucynę i Jana Gosławskich, Leona, Janinę Misztela, Rafała Herman, zm z rodziny Jeżów, Misztełów, Gosławskich, Alinę, Krzysztofa, Władysława Purgałów Czesława, Dariusza, Jacka Danielik, Stefanię, Stanisława Cejnuk, Anielę, Stanisława Rozpędkowskich, Józefa, Kazimierę, Zygmunta Rozpędkowskich, Kazimierę, Czesława Kozub, Mariana, Lucję Purgał, Jana. Zofię, Jerzego łosioewicz, Monikę Budzisz, Henrykę Konicką, Michała, Stanisławę Kozub,  Józefa Jasińskiego, zm. z rodziny Cichoszów i Kardelów Leontynę, Barbarę, Tadeusza, Stanisława Pabich,  Jana Dzitkowskiego, Stanisława, Sabinę Gronowskich, Stefanię Nowak, Leokadię, Jana, Grzegorza Jachimowskich, Wiesława, Jerzego Famulskich, Anastazję, Alojzego, Krzysztofa, Macieja Lesiaków, Stanisława Chamerskiego, Janinę, Mariana, Zofię Lewandowskich, Marię, Stanisława Szwalskich, Anielę, Stanisława, Grażynę, Jerzego, Krzysztofa Gronowskich, Annę Pabich, Jerzego, Annę, Jana Włodarczyk, Alicję, Józefa Dróżdż, Zuzannę, Stefana Stępień, Władysława, Szczepana Stachowicz, Mariana Lato, Celinę, Bronisławę, Bolesława Malechów, Krystynę, Eugeniusza Gliszczyńskich, Mieczysława, Henryka Pomykałów, Felicję, Bolesława Kielanowskich, Edwarda, Franciszkę, Antoniego Krasoń, Józefa, Genowefę Blionka, Jana, Emilię Krasoń, Zofię, Jana, Władysławę, Julianna Sobańskich, Annę, Józefa Pabichów, zm. z rodziny Sobańskich i Pabichów, Stanisława Kozub, Helenę, Władysława, Wiesława Grzywaczów, Stanisława Lenarczyka, Józefa Banaszczyka, zm z rodziny Banaszczyków, Marka Krawczyka, Józefę, Stanisława Krawczyk, Stanisławę, Henryka Zawadę, Władysława Sobińskiego, Leokadię, Stanisława Osuch, Józefa, Witolda Purgał, Pawła, Władysława Grzywacz, Zofię, Piotra, Stanisławę Kozub, Jana, Michalinę Gronowskich, Cezarego, Romana Stańczak, Mariana, Władysława, Jana, Stanisławę Kulawiak, Stanisława, Helenę, Wiesława, Stanisława Szymczyk, Leona, Teresę Zawłockich, Genowefę, Stanisława Krupów, Teresę, Władysława Wędrowskich, Wiesławę, Zygmunta Dudek, Marię, Remigiusza, Elżbietę Niedźwieckich,

Półroczne  Bronisławę, Stanisława Wiernickich,  Franciszka, Helenę, Krzysztofa, Mieczysława, Zdzisława Sosnowskich, Mieczysława, Lucynę, Bogdana, Mieczysława, Edwarda Szewców, Józefę, Jana Purgałów, Jana, Stefanię Kozub, Wiktora Szymczyka,

Godz. 11.00 Miłosierdziu Bożemu polecajmy zmarłych papieży, biskupów, księży proboszczów naszej parafii, dobroczyńców, poległych w obronie naszej Ojczyzny Jana, Krzysztofa Paszków, Kazimierza, Małgorzatę Pęciaków, Weronikę, Janinę, Józefa Preś, zm. z rodziny Paszków, Pęciaków, Presiów, Omiecińskich, Wojciecha Goździka, Jana, Lucynę Rozpiątkowskich, Zdzisława Szymańskiego, Zofię Majchrzak, Henryka Pabicha Tadeusza Michalczyk, Zmarły z rodziny Michalczyków Pabichów, Mariana Bałazińskiego, Janinę, Jana Żaków, Michała, Mirosława, Tadeusza, Jerzego Kieszkowskich, Tadeusza Liziakowskiego, Mieczysława Łosiewicz, Mieczysława Łosiewicz, Mariannę, Stanisława Salińskich,, Lucję, Edward Rusin, Krystynę Sławomira Pabich, Krzysztofa Pabich, Jana Wojakowskiego, Józefa, Stanisława Staniszewskich, Józefa, Kazimierę Wojakowskich, Bronisława, Helenę, Stanisława Zdziarskich, Stanisława, Sabinę Gronowskich, Stefanię Nowak, Leona, Pelagię Lenarczyk, Józefę, Lucjana Krawczyków, Henrykę, Stanisława Krawczyk, Kazimierę, Henryka, Roberta Dzitkowskich, Józefa, Jadwigę Filocha, Anielę, Władysława Dziembor, Stanisławę, Franciszka Żak, Stanisława, Helenę Żak, Piotra Dzierżewskiego, Józefę, Jana Matuszczyków, Teodozję, Lucjana Filochów, Zofię, Stanisława Sokalskich, Cecylię, Romana Grzankowskich, Henryka, Janusza Wesołowskich, Zbigniewa, Jakuba Gronowskich, Marka Pabicha, Ryszarda, Zuzannę, Czesława Brylskich, Antoninę, Mariannę Stefańską, Stanisławę Abratkiewicz, Jana, Leokadię Nowak, Henryka Dajcz, Ireneusza, Stanisława, Antoninę Kozub, Apolonię Pielużek, Józefa Wronę, Bronisławę, Janinę, Jerzego Danielików, Wojciecha, Ewę Warych, Jana, Stanisława Krzyżanowskiego, Janusza Zielińskiego, Stanisława, Władysławę Pabich, Mieczysława, Bronisławę Ciapała, Annę, Mariana Purgał, Kazimierza, Ryszarda Purgał, Janusza Broszkowskiego, Władysławę, Antoniego Osuch, Damiana Zyberta, Małgorzatę Sala, Dariusza, Mariannę, Bronisława Tomaszewskich, Józefa Wiewiórę, Henryka, Zdzisławę Misztela, Janinę, Mariannę, Józefa, Jana, Wacława, Andrzeja Gębarowskich, Józefę, Mariana Stępięń, Genowefę, Franciszka Gandziarowskich, Jana, Lucynę, Rozpiątkowskich, Zdzisława Szymańskiego, Zofię Majchrzak, Pelagię, Franciszka Dawidowiczów, Zdzisława Gawłowskiego, Irenę Wesołowską, Mariannę, Józefa, Leona, Bożeny Osuch, Katarzynę, Ignacego, Edwarda Purgał, Janinę, Edmunda Sokalskich, Zygmunta Jakubczyk, Jana, Franciszka Purgał, Leokadię, Edwarda Lenarcik, Mariana Bieleckiego, Michała, Mirosława, Tadeusza, Jerzego Kieszkowskich, Tadeusza, Wacławę Ośmiałowskich, Aleksandra, Jerzego Misztela, Michalinę, Józefa Gronowskich, Zofię, Antoniego Szczypińskich, Juliannę, Józefa, Zdzisława Jeż, Pawła Salamon, Konstantego, Tadeusza, Mariannę, Władysława, Jakuba, Franciszkę Koszlagów, Tadeusza, Jana, Feliksę Krasoniów, Fr5anciszkę, Wincentego Krasoń, Józefa, Juliannę, Krzysztofa, Stanisława Pomykałów, Jerzego, Annę Zdziarskich, Józefa, Stanisławę Krawczyk, Edwarda, Cecylię Brendów, Stanisława, Stanisławę Kołek, Annę, Jana, Józefa Stefańskich, Lucjana Milczarka, Janinę, Bronisława Pieczyńskich, zm. z rodziny Pieczyńskich, Zofię, Stanisława Soklaskich, Rozalię, Kazimierza, Bogusława Kołtonik, Genowefę, Stanisława Misztelę, Krystynę Gronowską, Annę Pabich, Stanisława, Stanisławę Pajączkowskich, Stanisława Chmielewskiego, Sabinę, Stanisława, Józefa Chmielewskich, Grażynę Borowiak, Lucynę, Wacława Wawrowskich, Jana, Emilię Krasoń, Jana, Stefanię Lec, Edwarda Zdziarskiego, Władysławę, Adama Gandziarowskich,  Jana, Felicję, Wacławę, Teresę Remisz, Wacława, Marka Krasoń, Edwarda Masłowskiego, Zenobię, Antoniego Rębelińskich, Zofię, Antoninę, Józefa Pełka, Helenę Krasoń, Stanisława, Eugeniusza Banszczyk, Annę, Stanisława, Janinę, Jana Rabiów, Antoniego Karbowiak, zm. z rodziny Karbowiaków i Lasków, Janinę, Tadeusza, Konstantego Koszlagów, Helenę, Władysława, Wiesława Grzywaczów, Romana Sobańskiego, Annę Jasińską, Władysława, Leokadię, Stanisława Wiatrowskich, Anetę, Rafała, Stanisława, Stanisławę, Kisztelińskich, Helenę, Władysława Wiernickich, Mieczysława Skoczylas, Genowefę, Władysława Jeż, Monikę Iżykowską, Jana, Helenę, Stefana Sokalskich, Aureliusza Iżykowskiego, Łucję, Bronisława, Henryka Jeżykowskich, Janinę Pabich, Jana Pajączkowskiego, Mirosława Wijacińskiego, Czesława Zdziarskiego, Józefa, Władysławę, Annę Zygierów, zm. z rodziny Piątków, Janusza Sokalskiego Józefa, Waldemara, Tadeusza Brylskich, zm. z rodziny Gębarowskich,

Półroczne

Mariannę, Jana Kieszkowskich, Józefę, Władysława Masłowskich, Stanisława Purgała, Kazimiery, Bolesława Wesołowskich, Józefę, Wacława, Eugeniusza Krasoń, Adam, Janinę, KrystynęMisztelów, Halinę, Wiolettę Błaszczyk, Mariannę, Stanisława Zybert, dziadków Staszewskich, Józefa, Bronisławę Kucharskich, Mariannę, Jana Kowalskich, Leokadię, Stefana Leśniewskich, Emilię, Mariana Święconków, Mariana, Martę, Marcjannę, Józefa Wawrowskich, Pelagię, Romana, Witolda Liziakowskich, Józefę, Władysława Masłowskich, Ignacego Sobańskiego, Aneilę, Antoniego, Ryszarda Skoczylasów,