Wypominki 2023/2024

Roczne wypominki 2023

Roczne Godz. 8.30

Zofię, Henryka Krasoń, Annę, Zygmunta Kielanowskich,  Annę, Józefa, Jana, Ryszarda Borys, Józefa, Józefę, Wincentego Matyjaszewskich, Henryka, Stanisława, Stefanię Cejnuk, zm. z rodziny, Annę, Jerzego Michała, Ryszarda Wojtasik, Stanisława Grzybowskiego, Jolantę, Andrzeja zakrzewskich, zm. z rodzin Cecotka, Osuch, Krasoń, Borowieckich, Mendera, Góra, Kolasińskich, zm. kapłanów, którzy pracowali w naszej parafii, Zofię, Henryka Krasoń, Annę, Zygmunta Kielanowskich, Janinę, Kazimierza, Stanisława Kulawiak, Stefanię, Stanisława, Wiesława Cejnuk, Anielę, Stanisława Rozpędkowskich, Józefę, Andrzeja Kolasińskich, Mariannę, Krystynę, Eugeniusza Gliszczyńskich, Mieczysława, Henryka Pomykałę, Kazimierę, Cypriana Pabich, Zofię, Jana Sobańskich z rodzicami, Kazimierę, Czesława Kozub, Zygmunta, Kazimierę, Józefa Rozpędkowskich, Stanisława, Mariannę, Leokadię, Jana, Grzegorza Jachimowskich, Krystynę, Jachimowską, Helenę Siudy, Stanisława Krzyżanowskiego, Ewę, Wojciecha Warych,  Wiesławę, Jerzego Famulskich, Leokadię, Jana, Grzegorza Jachimowskich, Mirosławę, Jacka, Mariana Krawczyków, Stanisławę, Janinę , Bronisława, Jerzego Misztelów, Leokadię, Edwarda Lenarcik, Mariana Bieleckiego, Stanisława, Helenę, Wiesława, Stanisława Szymczyków, Pawła, Władysława Grzywaczów, Józefa, Zofię, Piotra, Stanisławę Kozub, Jana, Michalinę Gronowskich, Cezarego, Romana Czesławę Stańczak, Mariana, Władysława Kulawiak, Leona Chmielewskiego, Jana Dzitkowskiego, Stanisława, Sabinę Gronowskich, Stefanię Nowak, Małgorzatę Sala, Genowefę, Stanisława Krupów, Teresę Władysława Wędrowskich, Reginę, Antoniego, Stanisławę, Józefa Staniszewskich, Jana, Zofię, Jerzego Łosiewicz, Monikę Budzisz, Henrykę Konicką, Weronikę, Andrzeja Lenarczyk, Annę, Stanisława, Janinę, Jana, Rabiów, Janinę, Jacka Doromoniec, Bronisławę, Konstantego Krawczyków, Zofię, Antoniego Karbowiak, Wacławę, Wacława lasek, zm. z rodziny Lasków i Karbowiaków, Marię, Reginę, Wacława Rusin, Janinę Majewską, Jozefa, Teresę Jasińskich, zm. z rodziny Cichoszów, Kardelów, Mariannę, Wawrzyńca Chmielewskich, Mariana, Mariannę Witaszewskich, zm. z rodziny Witaszewskich, Ośmiałowskich, Józefa, Jadwigę Filocha, Mariannę,  Józefa, Leona Osuch, Janinę, Mieczysława, Józefa, Tadeusza Żak, Izabelę Gawłowską, Irenę, Bożenę Kumidaj, Kazimierę, Henryka Zdulskich, ks. Jana Zdulskiego, zm. z rodziny,  Kazimierę, Bolesława Nowakowskich, Jadwigę Natońską, Józefę,  Wacława Gandziarowskich, Felicję, Bolesława Sosnowskich, Leona, Mariannę Krasoń z synami, Leona, Mariannę Krasoń, Jana, Edwarda, Zdzisława, Mariana Krasoń, Antoniego, Marianne, Stefana Jędrzejewskich, Leokadię, Franciszka, Jana Pabich, Wawrzyńca, Katarzynę Krasoń, Helenę, Władysława, Wiesława grzywaczów, Stanisława Lenarczyka, Józefa Banaszczyka, zm. z rodziny Banaszczyków, Janinę, Konstanego Koszlagów, za dusze w czyśćcu cierpiące, Teresę, Bronisława Filinskich, Teresę, Antoniego Zdrojewskich, Władysława Sobińskiego, Stanisława, Leokadię Osuch, Mariannę Piasecką, Wiktorię, Władysława Kielanowskich, Henrykę, Józefa Kielanowskich, Anielę, Stanisława Gronowskich, zm. z rodziny Gronowskich, Władysławę, Stanisława Pabichów, Bronisławę, Mieczysława Ciapała, Danutę, Mariannę, Franciszka Chmielewskich, Bogdana Śnieg, Annę, Jerzego, Jana Włodarczyk, Władysławę, Adama Gandziarowskich, Edwarda Zdziarskiego, Helenę, Bronisława Staszewskich, Józefa, Bronisławę Kucharskich, Tadeusza, Wacławę Ośmiałowskich, Zuzannę, Stefana Stępień, Władysława, Bronisława, Jana Osuch, Zofię, Mieczysława Jarosz, Władysławę, Szczepana Stachowicz, Mariana Lato, Bronisławę, Bolesława, Celinę Malecha, Henryka Jeża, Lucynę i Jana Gosławskich, Leona, Janinę Misztela, Rafała Herman, zm. z rodziny Jeżów, Misztelów, Gosławskich, Sławomira, Lucynę, Franciszka Jabłońskich, Łucję, Stanisława, Danutę, Jana Kowalskich, Izydora Filipka, Krystynę, Henryka, Krzysztofa, Bogdana Filochów, Bronisławę Jeż, Zofię, Beranadetę, Helenę, Lucjana Pabichów, dziadków Kotyniów, Pabichów, Michała, Ryszarda, Zuzannę, Czesława Bryslkich, Antoninę, Marię Stefańskich, Stanisławę Abratkiewicz, Cecylię, Leona, Jana Gliszczyńskich, Mariana Kołtonik, Pawła Kaczmarek, Józefa Krasoń, Mariannę Bolesława Dawidowicz, Zbigniewa Pabich, Teresę, Leona Zawłockich, Franciszkę, Wincentego, Teofila, Aleksandrę Krasoń, Mariannę Ciołkowską, Jana Staszewskiego, Damiana Zyberta,  Bogdana Baniaka, Helenę Pilichowską, Alinę,  Krzysztofa, Władysława Purgałów, Anettę, Rafała, Stanisławę, Stanisława Kisztelińskich, Helenę, Władysława Wiernickich, Leona, Bolesławę, Jerzego, Ewę Leśniewskich, Edwarda, Franciszkę, Antoniego Krasoń, Józefa, Genowefę Blionka, Leontynę, Barbarę, Tadeusza, Stanisława Pabich, Józefa, Witolda Purgał, Jana, Stefanię Kozub, Janinę, Bolesława Gronowskich, Mariannę, Jana, Piotra Nowakowskich, Jana Bełdowskiego, Helenę Krasoń, Stanisława, Eugeniusza Banaszczyk, Stanisława, Mariannę Wędzonków, Józefa, Mariannę, Stefana Woźniaków, Elżbietę Grzankowską, Mariana, Irenę Komorowskich, Stanisława, Mariannę, Krystynę Grzankowskich, Zenobię, Antoniego Rębelińskich, Zofię, Antoninę, Józefa Pełka, zm. z rodziny Jóźwiaków i Mamińskich, Stanisława, Stanisławę, Aleksandra, Krystynę Mielczarek, Leokadię, Mieczysława Gawłowskich, Marka Gawina, Stanisławę Strzelczyk, Mariannę, Bronisława Rybak z rodzicami, Genowefę, Józefa, Stanisława, Weronikę Pabich, Adama, Felicję, Leokadię Bagnowskich, Tadeusza, Czesłwę, Wacława Dziewierskich, Tadeusza Liziakowskiego, Lucję, Stefana Staszewskich, Lenę Staszewską, zm. z rodziny Kucharskich, Tadeusza, Stefana Krawczyków, Józefa, Michalinę Gronowskich,

Półroczne godz. 8.30

Antoninę, Józefa Krasoń, Lucynę, Mieczysława, Bogdana, Mieczysława Szewców, Michała, Stanisławę Kozub, Alicję, Józefa Dróżdż, Bronisławę, Stanisława Wiernickich, Józefa Bełdowskiego, Marka Szymanek, Stanisławę, Stefana Misztela,  Józefę, Jana Purgałów, zm. z rodziny Staszewskich, Królikowskich,

Roczne Godz. 11.00

Krystynę, Sławomira, Krzysztofa Pabich, Arkadiusza Wozignój, Stanisławę, Bolesława Pabich, Józefę, waleriana Matuszczyk, Jerzego, Izabelę Matuszczyk, Jerzego, Izabelę Matuszczyk, ks. Stanisława Przybiędę, Zofię, Jerzego Strzeleckich,   Janinę,  Bolesława Janik, Mariannę i Kazimierza Stolarek , Helenę Sadzińską, , Zofię, Ewę, Jerzego Strzeleckich, Henryka, Janusza Wesołowskich, Zbigniewa, Jakuba Gronowskich, Marka Pabicha, Pawła Salamon, Zofię, Antoniego Szczypińskich, Juliannę, Józefa, Zdzisława Jeż, Grażynę, Henryka Ślusarczyk, Józefa, Waldemara, Tadeusza Brylskich, zm. z rodziny Gębarowskich, Mariannę, Wacława Masłowskich, Bronisławę, Konstantego, Zofię Bałuska, Jana, Adasia Skrobek,  Leokadię, stefana Leśniewskich, Emilię, Mariana Święconków, Janusza, Czesława Sokalskich, Alojzego, Anastazję, Krzysztofa, Macieja Lesiaków, Stanisława Chamerskiego, Teodozję, Lucjana Filochów, Stanisława, Sabinę, Jozefa, Grażynę Chmielewskich, Grażynę Borowiak, za dusze w czyśćcu cierpiące, Jana, Władysławę, Andrzeja Kumanowiczów, Barbarę, Ireneusza Kozub, Apolonię Pielużek, Jana, Jerzego Dawidowiczów, Józefa wronę, Stanisława, Antoninę Kozub, Andrzeja, Janinę, Jana Gębarowskich, Mariannę, Józefa, Wacława Gębarowskich, Henrykę, Stanisława Krawczyk, Zygmunta Jakubczyk, Edmunda, Janinę Sokalskich, Jana, Franciszkę Purgał, Jana, Lucynę Rozpiątkowskich, Zdzisława Szymańskiego, Zofię Majchrzak, Wacława, Lucynę Wawrowskich, Katarzynę, Ignacego, Edwarda Purgał, Jana Pajączkowskiego, Janinę Pabich, Mirosława Wijacińskiego, Łucję, Bronisława, Henryka Jeżykowskich, Aureliusza Iżykowskiego, Cecylię, Edwarda Brędów, Stanisławę, Stanisława, Mariannę Kołków, Marka, Stanisława, Józefę Krawczyk, Jana Krawczyka, Henryka, Stanisławę Zawada, Zdzisława, Edwarda, Lucje Rusin, Mieczysława Łosiewicz, Stanisława, Mariannę Salińskich, Władysława, Franciszkę, Jana Lenarczyków, Antoniego, Stefanię, Józefa Jakubik, Wawrzyńca, Mariannę Pabich, Romana Sobańskiego, Rozalię, Kazimierza, Bogusława Kołtonik, Sławomira, Lucynę, Franciszka Jabłońskich, Jana Kotynię, Stanisława Chmielewskiego, Stanisławę, Bronisława Pajączkowskich, Stanisławę, Jana Kumidaj, Krystynę Koszlaga, Stanisława Karbowiak, Mariana Bałazińskiego, Janinę, Jana Żaków, zm. z rodziny Karbowiaków, Jerzego, Tadeusza, Mirosława, Michała Kieszkowskich, Jacka Frydrycha, Monikę Kraska, Mariusza Dulas, Janinę, Konstantego, Tadusza Koszlagów, Zofię, Stanisława Sokalskich, zm. z rodziny Sokalskich, Szymczyków, Weronikę, Romana Pilichowskich, Rozalię, Stanisława Zięba, Barbarę Majer, Henryka Pabicha, Tadeusza Michalczyka, zm. z rodziny Michalczyków, Pabichów, Piotra Dzierżewskiego, Józefę, Jana Matuszczyków, Andrzeja Baryłę, Jana, Felicję, Teresę, Wacławę Remiszów, Wacława, Marka Krasoniów, Edwarda Masłowskiego, Ludwika, Stanisława, Tadeusza, Kazimierę Dutkiewicz, Bronisława, Helenę Zdziarskich, Stanisława, Sabinę Gronowskich, Stefanię Nowak, Zygmunta, Jana, Wojciecha Goździków, Ewę Brylską, Bronisława, Dariusza, Mariannę Tomaszewskich, Józefa Wiewiórę, Mariusza, Grzegorza, Joannę Danielik, Czesława, Dariusza, Jacka Danielik, Irenę Wesołowską, Janusza Zielińskiego, Krystynę Gronowska, Annę Pabich, Czesława Zdziarskiego, Władysławę, Annę Zygierów, zm. z rodziny Piątków,   Genowefę, Franciszka Gandziarowskich, Wincentego, Franciszkę, Aleksandrę Krasoń, Józefa, Juliannę, Krzysztofa, Stanisława Pomykałów, Stanisława, Zenobię, Krzysztofa Gandziarowskich, Edwarda Krasoń, Lucynę, Mariana Purgał, Mieczysława Skoczylas, Genowefę, Władysława Jeżów, Mariannę, Józefa Stępień, Mariannę, Kazimierza, Janusza Stępień, Teresę Adamus, Annę, Mariusza, Jerzego Zdziarskich, Stanisławę, Jozefa Krawczyków, zm. z rodziny Krawczyków, Zdziarskich, Feliksa, Jadwigę, Jerzego, Mariusza, Annę Zdziarskich, Damiana, Mariannę, Stanisława Zybertów, Lucjana, Ryszarda, Helenę Balcerzyk, Zygmunta Kielanowskiego, Feliksę Sokalską, Aleksandra, Jerzego Misztelów, Stanisława, Genowefę Misztelów, Pelagię, Leona Lenarczyk…ów, Helenę Kacprzyk, Annę, Jana, Józefa Stefańskich, Janinę, Bronisława Pieczyńskich, zm. z rodziny Pieczyńskich, Zofię, Stanisława Sokalskich, Wandę Szarlej, Walerię Krasoń, zm. z rodziny Krasoń, Krzysztofa, Dominika Hyla, Antoniego, Mariannę, Mariana, Lucjana, Bogdana, Rafała Chmielewskich, Jana, Emilie Krasoń, Jana, Stefanię Lec, Anielę, Władysława Dziembor,  Kazimierza, Ryszarda Purgał, Janusza Broszkowskiego, Jana, Leokadię Nowak, Stanisława, Jerzego Chmielewskich,

Półroczne godz. 11.00

Józefa, Mariannę, Mariana, Martę Wawrowskich, Romana, Witolda, Pelagię Lizakowskich, , Kazimierza, Monikę Antczak, Antoniego, Helenę Kitajewskich, Dariusza Barszcz, Janinę Bromilską, Genowefę, Stanisława, Andrzeja, Ryszarda, Filipa, Grzegorza Robocińskich, Łukasza Tatara, Władysława, Antoninę Wietecha, zm. z rodziny Antczak, Robocińskich, Władysława, Józefę Masłowskich, Ignacego Sobańskiego, Helenę Królikowską, Czesława Ośmiałowskiego, Józefę, Władysława Masłowskich, Mariannę, Jana Kieszkowskich, Stanisława Purgała,  Kazimierza, Monikę Antczak, Antoniego, Helenę Kitajewską, Konrada, Jadwigę Kozłowskich, Władysława, Antoninę Wietecha, Wawrzyńca, Mariannę, Jana, Edwarda Antczak, Danutę Pastewską, Jana Wietecha, Dariusza Ziółkowskiego, Dariusza Barszcz, Romana Denst, Annę, Michała, Edwarda, Eugeniusza Sobańskich, Kazimierę, Tadeusza Dudkiewicz, Konstantego, Mariannę, Tadeusza, Jakuba, Franciszkę, Władysława Koszlagów, Tadeusza, Jana, Feliksę Krasoń, Wojciecha Goździka, Krystynę, Stanisława Milczarków, Mirosławę Misztela, Antoniego, Anielę, Ryszarda Skoczylasów, Mariannę, Jana Kowalskich,