Wypominki 2020/2021

Wypominki 2020

8.30 Roczne Miłosierdziu Bożemu polecajmy zmarłych papieży, biskupów, księży proboszczów naszej parafii, dobroczyńców, poległych w obronie naszej Ojczyzny Jana, Krzysztofa Paszków, Kazimierza, Małgorzatę Pęciaków,Weronikę, Janinę, Józefa Preś, zm. z rodziny Paszków, Pęciaków, Presiów, Omiecińskich , Jerzego Stanisława Chmielewskich,  Bogdana Stępnia, Edmunda, Janinę Sokalskich, Zenobię, Antoniego Rębelińskich, Zofię Pełka Annę, Józefa, Jana Borys, Henryka Cejnuk, Stefanię, Stanisława, Wiesława Cejnuk, Mariannę, Józefa Osuchów, Janinę, Mieczysława, Tadeusza, Józefa Żak, Anielę, Stanisława, Grażynę, Jerzego Gronowskich, Annę Pabich, zm. z rodziny Gronowskich i Matyjaszewskich, Helenę Krasoń, Eugenisza, Stanisława Banaszczyków, Franciszkę, Wincentego, Teofila Krasoniów, Damiana Zyberta, Krzysztofa Pomykałę, Józefa Krasoń, Mariannę, Bolesław Dawidowicz, Wojciecha, Ewę Warych, Jana Krzyżanowskiego, Mariana Barnowskiego, Józefa Ośmiałowskiego Mariannę, Bronisława Jakubowskich,` Anastazję, Alojzego, Krzysztofa Lesiaków, Stanisława Chamerskiego, Cypriana Pabich,Jana, Piotra Nowakowskich, Jana Bełdowskiego, Józefę, Józefa, Zofię Misztelów, Leokadii, Jana, Grzegorza Jachimowskich, Irenę, Bożenę Kumidaj, Kazimierę, Henryka Zdulskich, ks. Jana Zdulskiego, Władysława Sobińskiego, Stanisława Leokadię Osuch, Janinę, Konstantego,  Koszlagów, Mariannę, Kazimierza, Janusza Stępniów,J ozefa, Witolda Purgał, Elżbietę Grzankowską, Mariana, Irenę Komorowskich, Stanisława, Mariannę, Krystynę Grzankowskich, Mieczysława Pomykałę,  Mariannę, Krystynę, Eugeniusza Gliszczyńskich, Mariana, Lucję Purgał, Józefa Krasonia, Marianę, Bolesława Dawidowicz, Józefę, Lucjana Krawczyków, Zofię, Jana, Władysławę, Juliana Sobańskich, Annę, Józefa Pabichów, zm. z rodziny Sobańskich, Pabichów, Leona, Mariannę Krasoń z synami, Kazimierę, Władysława Dorosławskich, Stanisławę, Franciszka Pabich, Edwarda Krasoń, Józefa, Genowefę Blionka, Ireneusza, Stanisława, Antoninę Kozub, Apolonię Pielużek, Józefa Wronę, Mariana Krasoń, Bolesława Nowakowskiego, Jadwigę Natońską, Walerię, Antoniego Nowak, Krzysztofa Gronowskiego, Mariusza, Grzegorza Danielik, Annę, Henryka, Jerzego, Michała Wojtasik, Stanisława Grzybowskiego, Mariannę, Bronisława Rybak,  Józefę Pilichowską, Bolesława Nowakowskiego, Jadwigę Natońską, Alinę, Krzysztofa, Józefę, Jana Purgałów, Bolesława, Felicję Sosnowskich, Jana, Annę, Jerzego Włodarczyków, Teresę, Leona Zawłockich, weronikę, Marcina Jasińskich, Reginę, Antoniego Staniszewskich, Stefana Stępień, Józefę, Wacława Gandziarowskich, Stanisława, Stanisławę, Aleksandra Mielczarków, Jana, Lucynę Rozpiątkowskich, Zdzisława Szymańskiego, Zofii Majchrzak, Lucję, Stefana Staszewskich, zm. Z rodziny Królikowskich, Staszewskich, Walentynę, Bronisława Kucharskich, Jana Dzitkowskiego, Stanisława, Sabinę Gronowskich, Stefanię Nowak, Monikę Budzisz, Jana, Zofię, Jerzego Łosiewiczów, Henrykę Konicką, Annę, Stanisława, Janinę, Jana Rabiów, Weronikę, Andrzeja, Weronikę Lenarczyków, Władysława, Szczepana Stachowicz, Mariana Lato, Celinę, Bronisławę, Bolesława Malechów, Łucję, Stanisława, Danutę, Jana – Marka Kowalskich, Izydora Filipka, Henrykę, Józefa Kielanowskich, Zofię, Henryka Krasoń, Annę, Zygmunta Kielanowskich, Mariana, Mirosławę, Jacka Krawczyków, Stanisławę, Janinę, Bronisława, Jerzego Misztelów, Zofię, Bernadettę, Helenę, Lucjana Pabich z rodzicami, , Rozalię, Kazimierza, Bogusława, Henryka Kołtoników, Ludwika, Stefanię Rębelińskich, Bolesława Osuch, Henryka Pabicha Tadeusza Michalczyk, Zmarły z rodziny Michalczyków Pabichów, Leontynę, Barbarę, Tadeusza, Stanisława Pabich, Leokadię, Mieczysława Gawłowskich, Marka Gawina, Helenę Pilichowską, Bogdana Baniaka, Antoniego, Mariannę, Stefana Jędrzejewskich, Katarzynę, Wawrzyńca Krasoń, Leokadię, Franciszka Pabich, Izabelę Gawłowską, Stanisława, Mariannę Wędzonków, Józefa, Mariannę Woźniaków, Magdalenę Marchewka, Genowefę, Józefa, Stanisława, Weronikę Pabich, Adama, Felicję, Leokadię Bagnowskich, Tadeusza, Dziewierskiego, Teresę, Władysława Wędrowskich, Henryka, Józefę, Marka Krasoń, Antoniego, Reginę, Stanisława, Józefa Staniszewskich, Stanisława Kulawiak, Janinę, Kazimierza Kulawiaków, Leona Chmielewskiego, Antoninę, Józefa Krasoń,  Tadeusza Krawczyk, Jerzego Stanisława Chmielewskich,  Bogdana Stępnia, Edmunda, Janinę Sokalskich, Kazimierę, Józefa, Zygmunta Rozpędkowskich, , Kazimierę, Czessława Kozub, Genowefę, Stanisława Krupów, Marka Krawczyka, Józefę, Stanisława Krawczyk, Stanisławę, Henryka Zawadę, Helenę,  Władysława, Wiesława Grzywaczów, Stanisława Lenarczyka, Józefa, Mariannę, Wacława Banaszczków, Janinę, Jacka Doromoniec, Bronisławę, Konstantego Krawczyków, Mariannę, Wawrzyńca Chmielewskich, Liliannę Kumanowicz, Mariana, Mariannę Witaszewskich, zm. z rodziny Wiatszewskich i Ośmiałowskich, Józefa Jasińskiego, zm. z rodziny Cichoszów, zm. z r. Kardelów, Reginę, Marię, Wacława Rusin, Janinę Majewską, Antoniego Karbowiak, zm. z rodziny Karbowiaków, .rodziny Lasków, Stefanię, Stanisława, Wiesława Cejnuk, Anielę, Stanisława Rozpędkowskich, Józefę, Andrzeja Kolasińskich, Czesława Nowicz

Półroczne

Stanisławę, Adam, Janinę Misztelów, Stanisława, Franciszkę Pabich, Jana, Stefanię Kozub, Jana, Annę, Jerzego Włodarczyków, Michała, Stanisławę Kozub, Michała, Mirosława, Tadeusza, Jerzego, Mariannę, Jana Kieszkowskich, Józefę, Władysława Masłowskich, Stanisława Purgał, Stefana Kielanowskiego, Antoninę, Andrzeja Krasoń, Franciszka, Mariana Więcek, Józefa Uryckiego, Walerię Krasoń, Józefa, Michalinę Gronowskich

Roczne 11.00

Miłosierdziu Bożemu polecajmy zmarłych papieży, biskupów, księży proboszczów naszej parafii, dobroczyńców, poległych w obronie naszej Ojczyzny  Janusza Zieleńskiego, , Jana, Emilię Krasoniów, Jana, Stefanię, Krzysztofa Leców,  Annę, Jana, Józefa Stefańskich, Lucjana Milczarka, Janinę, Bronisława Pieczyńskich, zm. z rodziny Pieczyńskich, Zofię, Stanisława Soklaskich, Damiana, Stanisława, Mariannę Zybertów, Antoniego, Zofię Szczypińskich, Zdzisława Jeż, Kazimierza Purgała, Irenę Wesołowską, , Dariusza, Mariannę, Bronisława Tomaszewskich, Wiesława, Jerzego Famulskich, Józefa Wiewióra, Krystynę, Sławomira, Krzysztofa Pabichów, Zdzisława Jeż, Zofię, Antoniego Szczypińskich, Juliannę, Józefa Jeż, Genowefę, Franciszka Gandziarowskich, Jana, Władysławę Kumanowiczów, Władysławę, Waldemara, Adama Gandziarowskich, Edwarda Zdziarskiego, Leokadię, Edwarda Lenarcik, Mariana Bieleckiego, Pelagię, Leona Lenarczyk, Mieczysława Skoczylas, Genowefę, Władysława Jeżów, Monikę Iżykowską, Jana, Helenę, Stefana Sokalskich, Zygmunta Jakubczyk, Jana, Franciszka Purgał, Irenę Wesołowską, Teodozję, Lucjana Filochów, Jana, Leokadię Nowak, Józefa, Jadwigę Filocha, Stanisława, Stanisławę Krupa, Bolesława, Mariannę Chmielewskich, , Edwarda, Cecylię Brendów, Stanisławę, Stanisława, Mariana Kołków, Kazimierę, Henryka Dzitkowskich, Aleksandra, Jerzego Misztela, Michalinę, Józefa Gronowskich,   Pelagię, Franciszka Dawidowiczów, Zdzisława Gawłowskiego, Czesława Zdziarskiego, Wałdysławę, Józefa, Annę Zygierów, zm. z rodziny Piątków, Władysława, Pawła Grzywaczów, Józefa, Zofię, Piotra, Stanisławę Kozub, Jana, Michalinę Gronowskich, Mariana, Jana, Stanisławę, Władysława Kulawiaków, Helenę, Stanisława, Wiesława, Stanisława Szymczyków, Cezarego Stańczak, Henryka, Janusza Wesołowskich, Zbigniewa, Jakuba Gronowskich, Marka Pabicha, Janinę, Mariannę, Józefa, Jana, Wacława, Andrzeja Gębarowskich, Jana Pajączkowskiego, Janinę Pabich, Stanisławę, Stanisława, Anetę, Rafała Kisztelińskich, Helenę, Władysława Wiernickich, Romana Sobańskiego, Jana, Władysławę Kumanowiczów, Józefę, Mariana Stępniów, Krystynę, Henryka, Krzysztofa Filochów, Bronisławę Jeż, Helenę Wasiluk, Jana, Felicję, Wacława Remiszów, Wacława, Marka Krasniów, Edwarda Masłowskiego, Mariusza Dulas, Monikę Kraska, Janinę, Tadeusza, Konstantego Koszlagów, Stanisława, Sabinę, Józefa, Grażynę Chmielewskich, Macieja Lesiaka, Anielę, Władysława Dziembor, Stanisława Kozub, Józefa, Waldemara, Tadeusza Brylskich, zm. z rodziny Gębarowskich,  Bronisława, Helenę, Stanisława Zdziarskich, Stanisława, Sabinę Gronowskich, Stefanię Nowak, Stanisława Chmielewskiego, Stanisławę, Bronisława Pajączkowskich, Lucynę, Wacława Wawrowskich, Witolda, Romana, Pelagię Liziakowskich, Mariannę, Józefa, Mariana, Martę Wawrowskich, Jana, Stanisławę Kumidaj, Krystynę Koszlaga, Janusza Broszkowskiego, Kazimierza, Ryszarda Purgał, ks. Abp. Antoniego Baraniaka, ks. Bp. Czesława Kaczmarka, ks. Romana Kotlarza,  Józefa, Janinę Szewczyk, Henrykę Skibińską Janusza Sokalskiego, Aurelisza Iżykowskiego, Łucję, Bronisława, Henryka Jeżykowskich, Zygmunta Kielanowskiego, Katarzynę, Ignacego, Edwarda Purgałów, Stanisława Krawczyk, Mariana Bałazińskiego, Jana, Janinę Żak, Mieczysława Łosiewicz, Mariannę, Stanisława Salińskich,, Lucja, Edward Rusin, Tadeusza Iżykowskiego,

Półroczne

Antoniego, Mariannę Gandziarowskich, Jana, Józefę Purgałów, Anielę, Antoniego, Ryszarda Skoczylasów, Mieczysława, Lucynę, Bogdana, Mieczysława, Edwarda Szewców, Leokadię, Stefana Leśniewskich, Emilię, Mariana Święconek, Józefę, Wacława, Eugeniusza Krasoń, Kazimiery, Bolesława Wesołowskich, Józefę, Władysława Masłowskich, Ignacego Sobańskiego, Mariannę, Jana Kowalskich,